Kategorie: Wszystkie | Królowa Mieczy | wróżba
RSS
czwartek, 22 grudnia 2016

Opis karty Moc w kontekście portretu tarotowego wg pani Chrzanowskiej na pozycjach od 1 do 8.

Numery przy opisach oznaczają pozycję w tarotowym portrecie. UWAGA! Pozycję nr 4 w portrecie najlepiej czytać wraz z nr 1, bo wtedy idealnie widać powody np niemożności rozwinięcia skrzydeł w młodym wieku i poza tym interpretacja karty na pozycji nr 4 może się zmieniać (ulega modyfikacji) w zależności od karty na pozycji nr 1.

MOC

W tej karcie przejawia się na każdej pozycji, na pierwszym planie lub drugim albo zupełnie w tle, wątek aktywności fizycznej oraz obecności zwierząt w życiu.

1. ujawnienie sie silnego charakteru lub osobowości u dziecka, dziewczynki są uparte i rządzące, chłopcy podporządkowują się kobietom lub koleżankom, zainteresowanie sportem, które może przerodzić się w zawód, życie blisko natury

2. U kobiet w pełni dochodzi do głosu silny charakter i niezgoda na wyrażanie sprzeciwu osób z otoczenia, u mężczyzn zazwyczaj przymus podporządkowywania się woli kobiet, wybieranie zawodów fizycznych, blisko zwierząt lub sportu, w zależności od karty na poz. 1 - chęć "odkucia" się za poprzedni etap, gdy nie wszystko (lub nic) zależało od zainteresowanego

3. zachowanie sprawności fizycznej do późnych lat, u starszych osób ujawnia sie miłośc do zwierząt i następuje dokarmianie, przygarnianie, finansowanie schronisk itp, silna pozycja w rodzinie / firmie

4. przemoc fizyczna, urazy fizyczne, lęk przed silniejszymi psychicznie i fizycznie ludźmi, obsesje i dewiacje seksualne, zahamowania seksualne (w dziewcząt źródło jest w wychowaniu), nieumiejętność przeforsowania swojego zdania, kompleks kobiecości; z kartą Diabła gdzieś w portrecie może sugerować (choć nie musi) nowotwór narządów płciowych lub piersi

5. dążenie do silnych pozycji w pracy i rodzinie, gdy wszystko lub większość zależy od zainteresowanego, nieznoszenie sprzeciwów, świadomość swojej mocy sprawczej, u kobiet wykorzystywanie seksu do załatwiania spraw, konsekwencja i upór w działaniu

6. Pozytywna strona karty Moc

7. Gdy u kobiety na poz. 8 przy Mocy pojawi się Diabeł - prawdopodobny nowotwór (i odwrotnie 7. Diabeł, 8. Moc) co oznacza, że trzeba z jakiegoś powodu przerobić chorobę, aby dotrzeć do źródeł kobiecości, nauka odwagi, siły fizycznej, praca ze zwierzętami i dla zwierząt

8. środkiem do realizacji misji jest dotarcie do pierwotnych instynktów ssaków: odwaga, bycie drapieżnikiem, wojowniczość, upór, powrót na łono natury (lub przybliżenie się), radośc z obcowania z naturą, dbałość o formę fizyczną i ciało

Nie należy wszystkim mówić o korelacji Mocy z Diabłem, o której wspomniałam na pozycji 7. Czasem patrząc na cały portret można wysnuć taki wniosek a czasem inny. Powtarzam zawsze, ze w w portrecie ważna jest całość jak i pojedynczość - wszystko na siebie wpływa, nic nie jest oderwane z kontekstu. Najważniejsze to nie straszyć nikogo.Opis karty Koło Fortuny w kontekście portretu tarotowego wg pani Chrzanowskiej na pozycjach od 1 do 8.

Numery przy opisach oznaczają pozycję w tarotowym portrecie. UWAGA! Pozycję nr 4 w portrecie najlepiej czytać wraz z nr 1, bo wtedy idealnie widać powody np niemożności rozwinięcia skrzydeł w młodym wieku i poza tym interpretacja karty na pozycji nr 4 może się zmieniać (ulega modyfikacji) w zależności od karty na pozycji nr 1.

KOŁO FORTUNY

Interpretując Koło gdzieś tam z tyłu głowy warto pamiętać, ze jest to karta przeznaczenia i karmy. Może pozycja nr 2 jest wyjątkiem, bo niemożliwe jest, żeby każdy urodzony w październiku miał do czynienia z karmą choć i tak może się zdarzyć gdy na pozycji 1 pojawi się coś, co spowoduje ruch koła.

To jest jedyna karta której nie będę opisywać na pozycjach 1, 2 i 3. Tu może zdarzyć się wszystko i tylko od kart na pozycjach pobliskich zależy w którą stronę człowiek pójdzie. Nie będę dywagować i pisać czegokolwiek, aby tylko napisać. Jedynie wspomnę, że na poz. 1 Koło może dzieci i młodzież szarpać jak wiatr łódkę aż w końcu nauczą się panować nad nim lub płynąć zgodnie z kierunkiem wiatru. No i w I etapie życia człowiekowi może też tak dużo się wydarzyć, że mógłby obdzielić 5 osób.

4. słabość charakteru, nałogi, hazard, ogólnie lęk przed życiem, lęk przed zmianami przychodzącymi z zewnątrz, często karma rodowa

5. Świadomość dobrych i złych stron życia, otwartość na zmiany i życie, chwytanie okazji i zbiegów okoliczności, wyczuwanie zmian jakimś szóstym zmysłem (nie mylić z intuicją); osobiscie mam skojarzenia z człowiekiem-kameleonem, który w każdej sytuacji umie się odnaleźć i czerpać korzyść lub wyciągnąć co najlepsze, po prostu szczęściarz

6. Pozytywna strona znaczenia Koła

7. Wypełnienie karmy z poprzedniego wcielenia (gdy na tej pozycji pojawia się Koło, to trzeba przyjrzeć się pozycjom karmicznym) lub przerabianie tego samego, co w poprzednim życiu bo widocznie wtedy nie wyniosło się odpowiedniej nauki; czasem odwrotnie: szansa na spłacenie długów karmicznych do zera

8. Zerwanie z hazardem, wypełnić karmę (patrz pozycje karmiczne portretu i poz. 7) lub wypełnianie swojej karmy w ogóle nie mając o tym pojęcia (czyli podążanie właściwą drogą)

środa, 21 grudnia 2016

Opis karty Eremity w kontekście portretu tarotowego wg pani Chrzanowskiej na pozycjach od 1 do 8.

Numery przy opisach oznaczają pozycję w tarotowym portrecie. UWAGA! Pozycję nr 4 w portrecie najlepiej czytać wraz z nr 1, bo wtedy idealnie widać powody np niemożności rozwinięcia skrzydeł w młodym wieku i poza tym interpretacja karty na pozycji nr 4 może się zmieniać (ulega modyfikacji) w zależności od karty na pozycji nr 1.

EREMITA

Na każdej pozycji w tarotowym portrecie krąży nad posiadaczem tej karty, czasem bardziej czasem mniej, cień outsidera. Myślę, ze to ważne i warte uwagi.

1. nauka staje się pasją, w szkole zawsze wie więcej niż rówieśnicy, przy sprzyjających kartach na kolejnych pozycjach: ponadprzeciętne zdolności w jakiejś dziedzinie i szybka droga nauki (przeskoczenie klas); szerokie zainteresowania, ale także stopniowe ich zawężanie aż do znalezienia dziedziny, którą sie mocno zglębia; trudności z integracją społeczną, przeciążenie nauką; czasami dziecko musi szybko dorosnąć i przejąć rolę rodzica, Smerf Mądrala ;)

2. wybór zawodów "teoretycznych" lub kariery naukowej, ekspert w zawodach fizyczno-technicznych, małe zainteresowanie tworzeniem związku a jeśli już to uczucie wyobcowania, popełnionego błędu; często się też zdarza, ze ludzie w tym okresie są po rozwodach i mają długie okresy samotności lub bezskutecznego poszukiwania partnera

3. choroby wieku starczego, samotnik, dziwak, najczęściej brak rodziny obok (na własną prośbę lub po prostu brak), poszukiwania hobby, demencja, Alzheimer

4. lęk przed samotnością i ciemnością, wmawianie sobie że się zasłużyło na samotność, niewiara w swoją wiedzę, zwątpienie w siebie, nieumiejętność przekazania wiedzy na forum, agorafobia, zdrowotnie: wczesna choroba Alzheimera i/lub demencja (zazwyczaj genetycznie uwarunkowane), z dzieciństwa mogły zostać lęki przed karami i ostracyzmem

5. świadomość swojej wartości jako jednostki, świadomość wiedzy i bycia ekspertem, kontynuacja kariery naukowej, brak ambicji bycia liderem, konieczność pracy indywidualnej, na samodzielnym stanowisku, swoboda podejmowania decyzji, więcej o tej pozycji powiedzą karty składowe dające wynik Eremity

6. pozytywna strona karty Eremita

7. przerobienie karty Eremity na różnych poziomach: kontakty ze starymi ludźmi, pokonanie lęków z poz. 4, dążenie do bycia ekspertem, rozwój wewnętrzny

8. Człowiek z ta kartą tutaj ma wszelkie predyspozycje, aby stać się dla kogoś przewodnikiem po życiu, korzystać ze swojego doswiadczenia zyciowego, zaufać sobie, czasem przełamać samotność lub uczucie samotności wewnątrz, podtrzymywac kontakty ze starymi ludźmi

Opis karty Sprawiedliwość w kontekście portretu tarotowego wg pani Chrzanowskiej na pozycjach od 1 do 8.

Numery przy opisach oznaczają pozycję w tarotowym portrecie. UWAGA! Pozycję nr 4 w portrecie najlepiej czytać wraz z nr 1, bo wtedy idealnie widać powody np niemożności rozwinięcia skrzydeł w młodym wieku i poza tym interpretacja karty na pozycji nr 4 może się zmieniać (ulega modyfikacji) w zależności od karty na pozycji nr 1.

SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. Grzeczne dziecko tak po prostu, dobry i wzorowy uczeń, zainteresowania humanistyczne, przymus wewnętrzny lub chęć czarno-białego pojmowania świata (patrz wychowanie), pielęgnowanie tradycji rodzinnych, rodzice wyznaczają konkretne granice, surowe wychowanie

2. Zawsze właściwe postępowanie, myślenie, wybieranie zawodów w urzędach lub za biurkiem, podporządkowywanie się wytycznym i nakazom, osoba która ma na tej pozycji Sprawiedliwość bardzo pasuje działaniem i zachowaniem do Niemiec (mam nadzieję, ze jest zrozumiałe co mam na myśli), realizowanie się na średnich stanowiskach zawodowych

3. Wszelkie zaniedbania zdrowia z wcześniejszych lat ujawniają się w tym wieku, rodzina "odwdzięcza się" za poprzednie lata gdy ktoś był okrutny, zły, nieczuly itp

4. problemy z prawem - to na 1wszym miejscu, nieumiejętność odróżnienia dobra od zła, tyranizowanie otoczenia, brak integracji społecznej, nieumiejętność wyzwolenia sie z negatywnych zdarzeń w dzieciństwie, chęć zemsty, tworzenie teorii spiskowych, zadatki na przestępcę w białym kołnierzyku

5. krytyczny i bystry umysł, działanie zgodne z literą prawa, realizm, racjonalność, surowość osądów, prawdomówność która czasem prowadzi do konfliktów z otoczeniem, tą pozycję w przypadku Sprawiedliwości należy szczególnie interpretować w zależności od składowych!

6. Pozytywna strona karty Sprawiedliwość

7. potyczki i walki urzędowe, zawody państwowo-urzędowe, wykonanie cięć organicząjących węzłów, wolontariat w ramach zawodu, który pozwoli na pomoc urzędowo-prawną osobom słabszym i bezradnym

8. rozrachunek wewnętrzny ze sobą, sposób działania jak na pozycji 7

Opis karty Rydwan w kontekście portretu tarotowego wg pani Chrzanowskiej na pozycjach od 1 do 8.

Numery przy opisach oznaczają pozycję w tarotowym portrecie. UWAGA! Pozycję nr 4 w portrecie najlepiej czytać wraz z nr 1, bo wtedy idealnie widać powody np niemożności rozwinięcia skrzydeł w młodym wieku i poza tym interpretacja karty na pozycji nr 4 może się zmieniać (ulega modyfikacji) w zależności od karty na pozycji nr 1.

RYDWAN

1. Dziecko "żywe srebro", czasem ADHD, naturalne zdolności do bycia liderem, nauka umiejętności odnalezienia sie w każdym towarzystwie, "kierownik zamieszania" w pozytywnym znaczeniu, chłopcy mogą być łobuziakami, dziewczynki jak chłopczyce, łatwość przyswajania wiedzy (właściwie nie jest to żmudne kucie, a pojmowanie w lot), częste wyprowadzki / przeprowadzki (z rodziną ale też studia), brak zorientowania na tworzenie rodziny - raczej samorealizacja

2. Nadal w życiu jakąś rolę odgrywa mobilność lub zawody z tym związane (też armia), odwaga w działaniu, parcie do przodu jak taran, Rydwan ma czasem problemy z tworzeniem związków (oczywiście wszystko zależy od reszty kart portretu), rozwijanie zdolności przywódczych, kobiety często przejmują męski sposób postępowania

3. zachowanie sprawności fizycznej do późnych lat lub poruszanie się na wózku, realizacja podróży gdy wcześniej w życiu nie było na to czasu

4. słomiany zapał, niekończenie zadań, zahamowania w działaniu, nieśmiałość, u mężczyzn trudności w nawiązywaniu kontaktów z kobietami i zahamowania seksualne (kompleksy), urazy fizyczne (zwłaszcza gdy ktoś jest zawodowym wojskowym), ryzykowne działania lub ekstremalne hobby

5. świat należy do ludzi, którzy mają na tej pozycji Rydwan, odwaga w każdej dziedzinie (ale nie taka odwaga Głupca, a bardziej racjonalna, skalkulowana), mężczyźni są bardzo pewni siebie (pewni męskości), takich ludzi wiecznie nosi po świecie, ciągle przebierają nogami za czymś nowym i ekscytującym, umiejętności techniczne

6. pozytywna strona Rydwanu jako dary i talenty

7. Ruszenie z miejsca w każdym znaczeniu tego słowa, realizacja hobby, marzeń, przeprowadzki, mężczyzna ma być jak Rydwan, kobieta jeśli tkwi w beznadziejnym związku ma wreszcie zadziałać; ogólnie: rób coś a nie mów.

8. ruszyć tyłek - w Rydwanie zawsze o to chodzi, być zorientowanym na sukces bez cienia wątpliwości

Opis karty Kochanków w kontekście portretu tarotowego wg pani Chrzanowskiej na pozycjach od 1 do 8.

Numery przy opisach oznaczają pozycję w tarotowym portrecie. UWAGA! Pozycję nr 4 w portrecie najlepiej czytać wraz z nr 1, bo wtedy idealnie widać powody np niemożności rozwinięcia skrzydeł w młodym wieku i poza tym interpretacja karty na pozycji nr 4 może się zmieniać (ulega modyfikacji) w zależności od karty na pozycji nr 1.

KOCHANKOWIE

1. Nauka od małego partnerskich relacji z rodziną i otoczeniem, nauka tolerancji, rodzice jako przyjaciele i kumple, wyznaczanie zdrowych granic; kochliwość, szybkie wchodzenie w stałe związki, szukanie właściwego partnera/ osoby "bliźniaczej" dla siebie, zainteresowania humanistyczne, wolontariat

2. Ta pozycja zależy od poprzedniej karty w punkcie nr 1. Kochankowie mają dwoistą naturę i tak, jak zostaną wychowani w taką stronę najprawdopodobniej pójdą. Jednak bezsprzecznie nadal będą poszukiwać drugiej połówki jak św. Grala, będą zajmować się wolontariatem i łączeniem, dołączaniem, przyłączaniem; będą zaganiać do stada rodzinę.

3. Starość we dwoje, w parze, partnerstwie, problemy zdrowotne z podwójnymi organami, ugodowa natura, żywy i bystry umysł.

4. Lęki emocjonalno-psychiczne, brak swobody w podejmowaniu decyzji, uwiązanie, nieodcięta pępowina, obojętność lub nieczułość wobec otoczenia, trudności w integracji społecznej, brak równowagi rodzic - dziecko (zamiana ról)

5. Ugodowość, tolerancja, liczenie się ze zdaniem otoczenia, wahania / trudności w podejmowaniu decyzji, spostrzeganie dwóch stron medalu i rozdwojenie co jest lepsze / właściwsze, dobry przyjaciel; praca w zespole, grupie, ci którzy mają samodzielne stanowiska czują się niepewnie bo potrzebują drugiej osoby do podejmowania decyzji. Szefowie nie podejmują decyzji jednoosobowo a zazwyczaj wysłuchują opinii podwładnych, prowadzą konsultacje.

6. Pozytywna strona karty Kochanków to wszelkie dary, talenty do wykorzystania.

7. Stworzenie związku z pokrewieństwem dusz, z miłości i dla miłości, troszczenie się o partnera, przepracowanie trudności w podejmowaniu decyzji

8. Działać sercem i z sercem, z miłością do świata, pomoc ludziom na zasadzie mediacji

09:33, krolowa.mieczy , wróżba
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 20 grudnia 2016

Opis karty Kapłana w kontekście portretu tarotowego wg pani Chrzanowskiej na pozycjach od 1 do 8.

Numery przy opisach oznaczają pozycję w tarotowym portrecie. UWAGA! Pozycję nr 4 w portrecie najlepiej czytać wraz z nr 1, bo wtedy idealnie widać powody np niemożności rozwinięcia skrzydeł w młodym wieku i poza tym interpretacja karty na pozycji nr 4 moze się zmieniać (ulega modyfikacji) w zależności od karty na pozycji nr 1.

KAPŁAN

1. Nakazy i zakazy w dzieciństwie i wczesnej młodości, surowe wychowanie, rodzice jako treserzy, potrzeba zdobywania wiedzy, zeby być mądrzejszym od rówieśników i im imponować, przymus podporządkowywania się autorytetom, wychowanie w radykalnym duchu religijnym, szukanie własnych autorytetów

2. Złożenie ślubów religijnych (obie płcie), zawodowo zajmowanie wysokich stanowisk lub aspirowanie do ich zajmowania, dążenie do bycia prymusem w każdej dziedzinie, wybieranie zawodów biurowo-nauczycielskich

3. Skrajna dewocja, trudne relacje międzyludzkie ze względu na autorytarność

4. Złamanie psychiczne dziecka/młodego człowieka przez osobę(-by) udającą autorytet, zahamowania seksualne ze względu na wychowanie, brak wzorca etycznego, tworzenie teorii spiskowych, zaburzenia psychiczne, przepracowanie fałszywego obrazu ojca

5. Niestety Kapłan na tej pozycji najczęściej ma wymowę negatywną: człowiek uważa że jest nieomylny, najmądrzejszy, na zawsze rację, poznał wszystkie tajemnice świata, ma zdanie na każdy temat i nie daje się przekonać w dyskusjach. Nie musi być to zły człowiek choć męczący. Na pewno ma dużą wiedzę, ale wygłasza ja ex catedra. Wybór zawodów, w których można być autorytetem z urzędu (nauczyciel, trener, duchowny).

6. To jest najlepsza pozycja dla karty Kapłan - człowiek taki ma cały wachlarz możliwości, aby wykorzystać pozytywną stronę tej karty,

7. Duchowieństwo, stanie się prawdziwym autorytetem nie zabiegając specjalnie o to, ślub kościelny, porządne douczenie się, kariera naukowa

8. zdobycie uznania dzięki wiedzy, przekazywaniu wiedzy, uczeniu innych, takie misjonarstwo dydaktyczne

 Opis karty Cesarza w kontekście portretu tarotowego wg pani Chrzanowskiej na pozycjach od 1 do 8.

Numery przy opisach oznaczają pozycję w tarotowym portrecie. UWAGA! Pozycję nr 4 w portrecie najlepiej czytać wraz z nr 1, bo wtedy idealnie widać powody np niemożności rozwinięcia skrzydeł w młodym wieku i poza tym interpretacja karty na pozycji nr 4 moze się zmieniać (ulega modyfikacji) w zależności od karty na pozycji nr 1.

CESARZ

1. U dziewczyn - ważna rola ojca w dzieciństwie i młodości, wzór ojca, takiego partnera będzie szukać dla siebie, ojciec daje stabilność i bezpieczeństwo, córunia tatusia, dorastanie bez matki lub matka była, ale jakby jej nie było, dorastanie wśród braci bez pierwiastka kobiecego

U chłopcow - ważna rola ojca w dzieciństwie, ojciec przekazał pozytywny system męskich wartości, zasady jakimi chłopak będzie kierował sie w życiu, zainteresowanie słuzbami mundurowymi

2. U kobiet: poszukiwanie partnera o cechach Cesarza, sposób postępowania w życiu jak mężczyzna Cesarz, stworzenie sobie własnych wartości cesarskich, dążenie do wysokich stanowisk zawodowych sposobami Cesarza (nauka, prostolinijność), jeśli kobieta ma partnera o innych cechach niz Cesarz, to nie będzie dobrze czuła sie w związku

U mężczyzn: dążenie do zaspokajania potrzeb materialno-bytowych rodziny, wysokie stanowiska zawodowe (łącznie z karierą wojskową), najczęściej założenie rodziny bardzo szybko i trwanie w tym na dobre i złe

3. choroby wieku starczego: krążenie, wózek, słaby słuch; negatywna strona Cesarza - najczęściej ludzie w tym wieku stają się uparci, nie współpracują, nic nie chcą i nie dają sobie pomóc.

4. przemoc fizyczno-psychiczna w osobie ojca, brak ojca lub innej męskiej ręki w wychowaniu, u mężczyzn nieumiejętność bycia po prostu facetem, a u kobiet wpadanie ciągle w związki z byle kim byle był

5. wiedza, mądrość materialno-życiowa, nieugiętość, upór; to wszystko powoduje osiąganie celów życiowych ale i konflikty z otoczeniem

6. prosta pozycja znaczenia karty Cesarz

7. U kobiet: przerobienie tematu "ojciec", szukanie odpowiedniego partnera, uwolnienie się od traum zwiazanych z agresywnym mężczyzną

u mężczyzn: stanie się ojcem, przerobienie tematu "ojciec"

8. dorosnąć do cesarza: kobiety i mężczyźni tak samo; bycie "ojcem" zastępczym dla kogośOpis karty Cesarzowej w kontekście portretu tarotowego wg pani Chrzanowskiej na pozycjach od 1 do 8.

Numery przy opisach oznaczają pozycję w tarotowym portrecie. UWAGA! Pozycję nr 4 w portrecie najlepiej czytać wraz z nr 1, bo wtedy idealnie widać powody np niemożności rozwinięcia skrzydeł w młodym wieku i poza tym interpretacja karty na pozycji nr 4 moze się zmieniać (ulega modyfikacji) w zależności od karty na pozycji nr 1.

CESARZOWA

1. prawidłowy obraz i wzór matki w domu rodzinnym, ciepło i mądrość matki, głębokie więzi z matką i przez to z domem rodzinnym, akceptacja, mądre wychowywanie

U dziewczyn: wychowanie z tradycyjnym podziałem obowiązków i ról kobiety i mężczyzny, szybkie wyjście za mąż plus dzieci, cel życiowy: dom i rodzina

U chłopców: duży wpływ na życie wywiera matka, takiej kobiety będzie szukał jako partnerki, cel: rodzina którą uosabia kobieta o cechach Cesarzowej

2. U kobiet: rozwijanie cech Cesarzowej, dążenie do posiadania rzeczy materialnych, aby osiągnąć bezpieczeństwo i spokój wewnętrzny (wspólnie z partnerem i dla dobra rodziny), tworzenie rodziny jako dynastii, rodu.

U mężczyzn: partnerka i wszystko, co się wokół niej kręci jest najważniejsza, ożenek z kobietą o cechach Cesarzowej, kobieta wspiera i popycha mężczyznę zawodowo, rozbudza jego ambicje

3. U kobiet: babcia matrona, babcia pięknie się starzejąca, głowa i szyja rodziny

U mężczyzn: wspomnienia o żonie (jeśli zmarła), bezskuteczne próby jej zastąpienia vs potrzeba posiadania takiej kobiety obok

4. kompleks matki (jeśli była piękna/mądra), brak matki, brak zainteresowania matki dzieckiem, u kobiet nieumiejętność bycia panią domu, też bezpłodność/trudności z zajściem w ciążę, otyłość; u mężczyzn notoryczne zdrady

5. U kobiet: tworzę życie, historię rodu, mam wszystko, czego pragnę a jeśli nie mam to będę mieć, bo taka kolej rzeczy u Cesarzowych. Zawodowo zajmowanie wysokich stanowisk lub wykonywanie zawodu, który daje duże zarobki.

U mężczyzn: ciągle w głowie obraz kobiety idealnej i poszukiwanie takiej lub bycie w związku z Cesarzową. Coming out, homoseksualizm, wrażliwość kobieca. UWAGA! Jeśli meżczyzna ma na tej pozycji Cesarzową i robicie portret partnerski dla niego i kochanki, to kochanka jest na straconej pozycji: Cesarzowa jest i będzie najważniejsza.

6. U kobiet: pozytywna strona Cesarzowej w tradycyjnych znaczeniach kart

U mężczyzn: znajdź kobietę o cechach Cesarzowej, korzystaj z dobrodziejstw karty Cesarzowej

7. U kobiet: dom, rodzina, wysokie stanowiska zawodowe

U mężczyzn: odkrycie prawdziwej orientacji seksualnej, przerobienie tematu "matka"

8. U kobiet: działać jak Cesarzowa, korzystać z narzędzi które daje Cesarzowa

U mężczyzn: dzięki kobiecie dojdziesz na szczyt i na koniec świata.

UWAGA!

Karta Cesarzowej i Kapłanki może się mylić. Jeśli to nastąpi, to wróćcie do źródeł czyli znaczenia kart. Pamiętajcie, ze Cesarzowa działa z otwartą przyłbicą a Kapłanka za plecami i po cichu.

poniedziałek, 19 grudnia 2016

Postanowiłam wpleść między opisy kart na poszczególnych pozycjach portretu sposób zabrania się za interpretację. Każdy ma swój, ja opiszę mój.

Data urodzenia jest policzona, przeliczona, dodana i odjęta, pozycje rozpisane i... co dalej? Nie ma znaczenia od czego zaczniesz interpretację: od misji życia, od słabości czy dzieciństwa. Ważne, żeby fabuła, którą tworzysz (zawsze myślę o tym jak o fabule do książki i to pomaga mi tworzyć historie, które się zazębiają ostatecznie dając całościowy obraz człowieka i jego życia) była spójna. Każdy człowiek ma jakąś historię za sobą i przed sobą i ważne, aby twoja intuicja, znajomość znaczeń kart i reguły portretu współgrały ze sobą. To, czy pomylisz się w kilku pomniejszych historyjkach nie ma znaczenia, bo z portretu nie wyczytasz drobiazgów. Znaczenie ma to, aby (jak zawsze) nie podcinać skrzydeł osobie zainteresowanej! Nie stawiać wyroków, nie sugerować, że nie uda się albo uda się na pewno. Mówić uczciwie co można, trzeba, dobrze by było i w jaki sposób swoim działaniem można modyfikować życie!

Spójrz na całość portretu i wyniki na pozycjach. Czy karty się powtarzają, jakie? Pisz zawsze składniki sum i różnic (pozycje gdzie się dodaje i odejmuje czyli od 4 w dół), bo będziesz wiedzieć skąd wziął się wynik i jakie karty na niego wpłynęły dając go ostatecznie. Na przykład: misja życia to suma 1 i 5 = powiedzmy Świat. Inaczej będzie on interpretowany, gdy na sumę złoży się XVI Wieża i V Kapłan, a inaczej gdy XIII Śmierć i VIII Sprawiedliwość. Owszem, rezultat może być podobny (np. zagranica), ale powody różne. I to jest tajemnica portretu: nie same wyniki, a jego składowe plus wynik. Ta sama reguła dotyczy partnerskiego portretu: obserwuj jakie składowe każdych pozycji dają wynik i analizuj dlaczego właśnie tak i jaki prawdopodobny rozwój wypadków to spowoduje.

Regularnie podczas interpretacji rób naprzemienne jej wymiany: od całościowego do szczegółowego i odwrotnie. Pozwoli ci to na kontrolowanie analizy i niepopłynięcie za daleko w tworzeniu historii. Zobaczysz, że wszystko ma swoją logikę i porządek matematyczno-tarotowy a małe historyjki pasują do jednej wielkiej historii życia, która ma swój początek w dacie urodzenia.

Ćwicz na osobach starszych - one mają większość życia za sobą i łatwo zrozumieć kolejne pozycje, bo fakty w ich życiu się już dokonały. Weź na tapetę dziadków, ciotecznych dziadków, starszych sąsiadów i starsze osoby znane z gazet lub tv.

Zaglądaj jak najmniej do książki Chrzanowskiej. Staraj się sam analizować i kojarzyć - przecież znasz znaczenia WA! Gwarantuję ci, że czekają cię wtedy niespodziewane odkrycia kolejnych znaczeń i twoja intuicja oraz wiedza się pogłębi.

A teraz moje ostrzeżenie: jeśli przyjdzie ci do głowy ćwiczyć na znajomych, to nie utoń w prośbach! Rób skróconą analizę: pozycje 1-8 z ewentualnie 12, 13 i 14. Odpuść sobie karmę. Liczenie i analiza jest praco- i czasochłonna więc jeśli przyjdzie czas, ze zechcesz brać zapłatę za swoją pracę, to ustal odpowiednią cenę. Pamiętaj: na tobie ciąży odpowiedzialność za słowa, które wypowiesz do laika i zastanów się dwa razy zanim wzbudzisz nadzieję lub pogrążysz w rozpaczy.

Powodzenia :)

 

 

18:01, krolowa.mieczy
Link Dodaj komentarz »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 37
O autorze